Η ιστορία μας

Αφετηρία˙ Οι παιδικές, ανέμελες, οικογενειακές εκδρομές, τη δεκαετία της αθωότητας, 1960, του προσδιορισμού, της πολιτισμικής καταγωγής, της παρατήρησης και αναγνώρισης, των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της υπαίθρου.

Σταθμός˙ Οι σπουδές στην Αρχιτεκτονική, η επαναξιολόγηση των βιωματικών εμπειριών των ευαίσθητων παιδικών χρόνων, η πρόσληψη της έννοιας «αισθητική», άμεσα συνυφασμένη με την έννοια «πολιτισμός», η απόδοση υπεραξίας στην παραδοσιακή αρχιτεκτονική, αφενός ως δημιούργημα «ανώνυμων», προσαρμοσμένη στις ανάγκες τους, τον τρόπο ζωής τους, τις αμοιβαίες σχέσεις τους, τον τόπο τους και τις εδαφομορφολογικές συνθήκες του και αφετέρου ως συνεισφορά στην κατανόηση των αρχών διαχείρισης του χώρου ως «ιστού», δομημένου και αδόμητου.

Πορεία˙ Οι συναντήσεις των ανθρώπων στα σταυροδρόμια της ζωής τους, 1980, η συγκυρία της καταγωγής τους, η επίσκεψη στο κυκλαδίτικο νησί της Τήνου, στο λευκό, οχυρωματικό, οικιστικό σύμπλεγμα του χωριού Τριπόταμος, η επαφή με τα ανθρωπογενή τοπία, τους ανθρώπους, τις παραδόσεις και τα έθιμά τους.

Κρίκοι όλα μιας πολύτιμης αλυσίδας.

Τα τέσσερα ακατοίκητα επί σειρά ετών οικήματα, αποκτήθηκαν σταδιακά μέσα στον ήδη χαρακτηρισμένο Παραδοσιακό Οικισμό Τριπόταμο, μεταξύ των ετών 1993-2008, από παρόρμηση. Η δομική τους κατάσταση ήταν κακή, η γειτονιά τους παραμελημένη, η βιωματική τους αξία φθίνουσα. Η αναζωογόνησή τους αποτέλεσε το κίνητρο της προσπάθειας για αποκατάσταση και επαναχρησιμοποίησή τους. Ο εμπλουτισμός της κατοίκησης και η επαναενεργοποίηση του ιστού του Παραδοσιακού Κυκλαδίτικου χωριού τέθηκαν ως προϋποθέσεις για την επιλογή της νέας χρήσης: Ξενοδοχείο τύπου Παραδοσιακά Καταλύματα.

Η αποκατάσταση των οικημάτων ξεκίνησε το 2007 και ολοκληρώνεται το 2017. Υπηρετήθηκε χειροποίητα, με διατήρηση της δομής και των παραδοσιακών στοιχείων τους, καθώς και με επαναχρησιμοποίηση της παλαιάς τηνιακής σχιστολιθικής πέτρας, σε τμήματα που καθαιρέθηκαν και αναδομήθηκαν. Τα υλικά επιλέχθηκαν με γνώμονα τη φιλική συμπεριφορά τους προς τις παλαιές κατασκευές, την αντοχή τους στη νέα χρήση και το χρόνο και την οικολογική τους πιστοποίηση. Ο σεβασμός στη διατήρηση της δομής των οικημάτων, που είναι ενταγμένη στον οικιστικό ιστό του Παραδοσιακού Κυκλαδίτικου χωριού, ενισχύει τη βιοκλιματική συμπεριφορά τους, επιτυγχάνοντας φυσικό δροσισμό το καλοκαίρι και την απαραίτητη μόνωση κατά τους χειμερινούς μήνες. Το περιτύπωμα διατηρήθηκε και ο κρυμμένος εσωτερικός χώρος των οικημάτων αποδείχθηκε επαρκής για τη νέα χρήση τους. Τα παλαιά έπιπλα επισκευάσθηκαν και βρήκαν τη θέση τους στους νέους χώρους. Νέες, κτιστές κατασκευές ενσωματώθηκαν και χειροποίητα νέα έπιπλα κατασκευάσθηκαν από τηνιακούς τεχνίτες με ποιότητα και μεράκι.

Η σταδιακή κτιριακή αποκατάσταση επέφερε και τη σταδιακή λειτουργία του Ξενοδοχείου «Σταυροδρόμια», με έναρξη το 2009. Η αρχική δυναμικότητά του ήταν 7 κλίνες και το 2017, με την ολοκλήρωση και ένταξη τεσσάρων νέων καταλυμάτων, είναι 25 κλίνες.

Η ονομασία του Ξενοδοχείου «Σταυροδρόμια» αντικατοπτρίζει το αδιατάρακτο σύμπλεγμα των βηματισμών της μικρής κοινωνίας του χωριού Τριπόταμος, καθώς και της φυσικής αρχιτεκτονικής του δομής από αρχαιοτάτων χρόνων, που εξιστορεί τους ίδιους χωροταξικά τρόπους χρήσης, σε διαφορετικές στιγμές της ιστορίας του τόπου.

Εστιάζοντας στην παροχή της αυθεντικής, Κυκλαδίτικης φιλοξενίας, αναπτύσσουμε, σταδιακά από το 2009, το Ξενοδοχείο «Σταυροδρόμια», προσφέροντας το βίωμα της παραμονής μέσα στο τοπικό περιβάλλον του χωριού. Η προσωπική μας εμπειρία δημιουργίας λειτουργικών συνθηκών άνεσης στους παρεχόμενους χώρους διαμονής, συμπληρώνεται από τις υποδείξεις των φιλοξενούμενών μας, των οποίων η κριτική, είναι ευπρόσδεκτη και ζωτικής σημασίας, για να διατηρήσουμε την ποιότητα, που επιδιώκουμε στην κάλυψη των αναγκών σας την περίοδο των διακοπών σας.

Η ιστορία μας

Αφετηρία˙ Οι παιδικές, ανέμελες, οικογενειακές εκδρομές, τη δεκαετία της αθωότητας, 1960, του προσδιορισμού, της πολιτισμικής καταγωγής, της παρατήρησης και αναγνώρισης, των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της υπαίθρου.

Σταθμός˙ Οι σπουδές στην Αρχιτεκτονική, η επαναξιολόγηση των βιωματικών εμπειριών των ευαίσθητων παιδικών χρόνων, η πρόσληψη της έννοιας «αισθητική», άμεσα συνυφασμένη με την έννοια «πολιτισμός», η απόδοση υπεραξίας στην παραδοσιακή αρχιτεκτονική, αφενός ως δημιούργημα «ανώνυμων», προσαρμοσμένη στις ανάγκες τους, τον τρόπο ζωής τους, τις αμοιβαίες σχέσεις τους, τον τόπο τους και τις εδαφομορφολογικές συνθήκες του και αφετέρου ως συνεισφορά στην κατανόηση των αρχών διαχείρισης του χώρου ως «ιστού», δομημένου και αδόμητου.

Πορεία˙ Οι συναντήσεις των ανθρώπων στα σταυροδρόμια της ζωής τους, 1980, η συγκυρία της καταγωγής τους, η επίσκεψη στο κυκλαδίτικο νησί της Τήνου, στο λευκό, οχυρωματικό, οικιστικό σύμπλεγμα του χωριού Τριπόταμος, η επαφή με τα ανθρωπογενή τοπία, τους ανθρώπους, τις παραδόσεις και τα έθιμά τους.

Κρίκοι όλα μιας πολύτιμης αλυσίδας.

Τα τέσσερα ακατοίκητα επί σειρά ετών οικήματα, αποκτήθηκαν σταδιακά μέσα στον ήδη χαρακτηρισμένο Παραδοσιακό Οικισμό Τριπόταμο, μεταξύ των ετών 1993-2008, από παρόρμηση. Η δομική τους κατάσταση ήταν κακή, η γειτονιά τους παραμελημένη, η βιωματική τους αξία φθίνουσα. Η αναζωογόνησή τους αποτέλεσε το κίνητρο της προσπάθειας για αποκατάσταση και επαναχρησιμοποίησή τους. Ο εμπλουτισμός της κατοίκησης και η επαναενεργοποίηση του ιστού του Παραδοσιακού Κυκλαδίτικου χωριού τέθηκαν ως προϋποθέσεις για την επιλογή της νέας χρήσης: Ξενοδοχείο τύπου Παραδοσιακά Καταλύματα.

Η αποκατάσταση των οικημάτων ξεκίνησε το 2007 και ολοκληρώνεται το 2017. Υπηρετήθηκε χειροποίητα, με διατήρηση της δομής και των παραδοσιακών στοιχείων τους, καθώς και με επαναχρησιμοποίηση της παλαιάς τηνιακής σχιστολιθικής πέτρας, σε τμήματα που καθαιρέθηκαν και αναδομήθηκαν. Τα υλικά επιλέχθηκαν με γνώμονα τη φιλική συμπεριφορά τους προς τις παλαιές κατασκευές, την αντοχή τους στη νέα χρήση και το χρόνο και την οικολογική τους πιστοποίηση. Ο σεβασμός στη διατήρηση της δομής των οικημάτων, που είναι ενταγμένη στον οικιστικό ιστό του Παραδοσιακού Κυκλαδίτικου χωριού, ενισχύει τη βιοκλιματική συμπεριφορά τους, επιτυγχάνοντας φυσικό δροσισμό το καλοκαίρι και την απαραίτητη μόνωση κατά τους χειμερινούς μήνες. Το περιτύπωμα διατηρήθηκε και ο κρυμμένος εσωτερικός χώρος των οικημάτων αποδείχθηκε επαρκής για τη νέα χρήση τους. Τα παλαιά έπιπλα επισκευάσθηκαν και βρήκαν τη θέση τους στους νέους χώρους. Νέες, κτιστές κατασκευές ενσωματώθηκαν και χειροποίητα νέα έπιπλα κατασκευάσθηκαν από τηνιακούς τεχνίτες με ποιότητα και μεράκι.

Η σταδιακή κτιριακή αποκατάσταση επέφερε και τη σταδιακή λειτουργία του Ξενοδοχείου «Σταυροδρόμια», με έναρξη το 2009. Η αρχική δυναμικότητά του ήταν 7 κλίνες και το 2017, με την ολοκλήρωση και ένταξη τεσσάρων νέων καταλυμάτων, είναι 25 κλίνες.

Η ονομασία του Ξενοδοχείου «Σταυροδρόμια» αντικατοπτρίζει το αδιατάρακτο σύμπλεγμα των βηματισμών της μικρής κοινωνίας του χωριού Τριπόταμος, καθώς και της φυσικής αρχιτεκτονικής του δομής από αρχαιοτάτων χρόνων, που εξιστορεί τους ίδιους χωροταξικά τρόπους χρήσης, σε διαφορετικές στιγμές της ιστορίας του τόπου.

Εστιάζοντας στην παροχή της αυθεντικής, Κυκλαδίτικης φιλοξενίας, αναπτύσσουμε, σταδιακά από το 2009, το Ξενοδοχείο «Σταυροδρόμια», προσφέροντας το βίωμα της παραμονής μέσα στο τοπικό περιβάλλον του χωριού. Η προσωπική μας εμπειρία δημιουργίας λειτουργικών συνθηκών άνεσης στους παρεχόμενους χώρους διαμονής, συμπληρώνεται από τις υποδείξεις των φιλοξενούμενών μας, των οποίων η κριτική, είναι ευπρόσδεκτη και ζωτικής σημασίας, για να διατηρήσουμε την ποιότητα, που επιδιώκουμε στην κάλυψη των αναγκών σας την περίοδο των διακοπών σας.

online κρατηση
Εγγύηση καλύτερης τιμής
ΚΑΝΤΕ ΚΡΑΤΗΣΗ
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα
https://www.crossroadsinn.gr
37.9778
23.7278